traditas.de traditas.es traditas.de traditas.de

Textos tècnics

 • Sistemes de transport industrials
  • Braços
  • Cintes transportadores
  • Carretons de forqueta

 • Línies i equips de producció
  • Automatització
  • Servei, maneig i manteniment
  • Seguretat

 • Sistemes de lubricació i lubrificants
  • Lubricació amb oli
  • Lubricació amb greix
  • Lubricació centrífuga
  • Lubricació refrigeradora

 • Tècnica d'automatització
  • Controls SPC
  • Màquines connectades en sèrie
  • Comandaments a distància

 • Indústria de l'alimentació
  • Hotels restaurants
   • Menús de restaurant
   • Cuines, bateries i instal·lacions tècniques
  • Fabricació de dolços i confits
  • Fabricació de pastes, fleca i pastisseria
  • Cerveseries

 • Indústria de producció i comercialització de farratges i pinsos
  • Pinsos per a gossos i gats
  • Pinsos per a rosegadors
  • Aliments per a peixos
  • Aliments complementaris

 • Animals i productes de cura animal
  • Peixos, aquaris i accessoris
  • Aus, aviaris, gàbies i accessoris
  • Gossos i accessoris per a gossos
  • Gats i accessoris per a gats
  • Rosegadors i accessoris per a rosegadors
  • Solàriums per a cavalls

 • Indústria tèxtil
  • Plegadores
  • Etiquetatges
  • Fabricació i comercialització de camises, mitjons, pantalons
  • Calçat especial

 • Pintures, colors i colorants
  • Colors RAL
  • Aplicacions
  • Colorants per a aliments

 • Agricultura
  • Màquines sembradores i recol·lectores de patates
  • Tractors agrícoles
  • Sistemes de reg i irrigació
  • Adobs
  • Productes de torba

 • Oci
  • Joguines
   • Joguines infantils
   • Joguines per a animals
   • Joguines per a adults
  • Instal·lacions lúdiques
   • Tobogans
   • Gronxadors
   • Calaixos de sorra
  • Loteries
  • Aparells de mesurament i instruments esportius
  • Esport i ensinistrament de gossos

 • Informàtica
  • Pàgines web
  • Software d'automatització i control
  • Software d'aplicació

 • Ciència
  • Ciència del dret
  • Ciències econòmiques
  • Psicologia industrial
  • Psicologia general
  • Etologia
  • Ciències lingüístiques
  • Ciències de la cultura

imprimir pàgina imprimir pàgina