traditas.de traditas.es traditas.de traditas.de

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES


Les dades de caràcter personal enviades per aquest DOMINI WEB quedaran incorporades a un fitxer, la finalitat del qual és possibilitar-li a vostè l'accés als serveis oferts pel portal dels traductors de TRADITAS, que són els titulars responsables del fitxer.

Els traductors de TRADITAS asseguren l'adopció de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la confidencialitat en el tractament d'aquestes dades, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En acceptar aquestes condicions, vostè accedirà al formulari que permetrà la recollida i el tractament de les seves dades per part dels traductors de TRADITAS.

Les dades facilitades pels usuaris i visitants del DOMINI WEB són utilitzades exclusivament per a la gestió, administració, ampliació, millora i personalització dels serveis oferts en el mateix, així com per a l'enviament d'informacions d'interès per als clients dels traductors de TRADITAS, i en cap cas seran cedides a tercers.

En compliment de les disposicions recollides a la LOPD, els registrats a les bases de dades dels traductors de TRADITAS podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit als traductors de TRADITAS, o enviant un correu electrònic a l'adreça o adreces indicades en aquest DOMINI WEB.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


Els traductors de TRADITAS, 2005.

Els traductors de TRADITAS són titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquest DOMINI WEB i del seu contingut actual o futur (textos, dissenys, imatges, logotips, estructures, sons, animacions, vídeos i altres elements, que estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual). Quedaran exclosos de la propietat intel·lectual i industrial aquells continguts que estiguin específicament identificats com a propietat de tercers. Queda prohibida qualsevol reproducció, transmissió, distribució, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, emmagatzematge o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest DOMINI WEB, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, excepte si s'obté el previ i exprés consentiment per escrit dels traductors de TRADITAS, o si s'indica explícitament el contrari al DOMINI WEB. Qualsevol infracció d'aquests drets podrà donar lloc als procediments judicials que corresponguin.

RESTRICCIONS D'ACCÉS


Els traductors de TRADITAS es reserven el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de pre-avís, l'accés de qualsevol usuari a aquest DOMINI WEB o a alguna part de la mateixa, així com a incorporar elements de seguretat addicionals en pro de la seguretat i en contra d'accessos no desitjats.

DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT


L'ús dels elements d'aquest DOMINI WEB implica l'acceptació dels advertiments legals aquí expressats i, especialment, del fet que els conflictes relatius a aquest DOMINI WEB es regiran pel Dret del país al que correspongui el domicili del traductor de TRADITAS en qüestió, sent els Jutjats i Tribunals així mateix del domicili del traductor de TRADITAS en qüestió els furs jurisdiccionals respectivament competents.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I ADVERTIMENTS


Els traductors de TRADITAS es reserven el dret a modificar en qualsevol moment les condicions i els advertiments aplicables a aquest DOMINI WEB.

Disseny i programació:


Camido Medien Agentur & Integral Silla SL
CIF: B97779961
C/ Alfons el Lliberal 4, bajo
46460 Silla (Valencia)
Tel/Fax: ++34 96 121 93 75

imprimir pàgina imprimir pàgina